9. klassGeograafiaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Mälumäng kumb oli enne?

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 14
Kumb oli enne?
2 / 14
Kumb oli enne koduloom?
3 / 14
Kumb oli enne?
4 / 14
Kumb oli enne?
5 / 14
Kumb oli enne?
6 / 14
Kumb oli enne?
7 / 14
Kumb oli enne?
8 / 14
Kumb oli enne?
9 / 14
Kumb oli enne?
10 / 14
Kumb oli enne?
11 / 14
Kumb oli enne?
12 / 14
Kumb oli enne?
13 / 14
Kumb oli enne?
14 / 14
Kumb oli enne?
Uuesti Edasi