4. klassEesti keelTeadmiste test
Alljärgnevale küsimusele on 19 õiget vastust. Märgista need!
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Missugused neist sõnadest on arvsõnad?

Uuesti Kontrolli