2. klassEesti keelTeadmiste test
Koostanud: Ene Palo
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Nublu kokkuvõte. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 20
Kus Nublu magas?
2 / 20
Mida tegi Nublu tulekahju kohas?
3 / 20
Kes on raamatu autor?
4 / 20
Kas Nublu oli
5 / 20
Mida ei tohtinud tuletõrjujad teha isegi väikese uinaku ajal?
6 / 20
Kuhu ilmus raamatu alguses ühel päeval koer?
7 / 20
Mida ei lubanud Nublu Valgemaal teha?
8 / 20
Kus oli Nublu koht tuletõrjeautos?
9 / 20
Mida tähendas läbilõikav kellahelin tuletõrjemajas?
10 / 20
Kes oli süüdi Nublu äraeksimises?
11 / 20
Mida meeldis Nublule kõige enam teha?
12 / 20
Tuletõrjujad Mustpea ja Valgemaa leidsid kadunud Nublu Rexi abil lõpuks ....
13 / 20
Mida tuletõrjujad tegid, et Nublu edaspidi kaotsi ei läheks?
14 / 20
Miks sattus Nublu Siiri kodust uuesti tänavale?
15 / 20
Milleks on tuletõrje majadele vajalik torn?
16 / 20
Kust Nublu tuletõrjujate juurde sattus?
17 / 20
Kuidas võeti Nublu vastu tuletõrjemajas, kui ta lõpuks üles leiti?
18 / 20
Kes said Nublu parimateks sõpradeks?
19 / 20
Millest järeldasid Siiri ja ta pere liikmed, et Nublu on kodutu koer?
20 / 20
Kes tõlkis koera jutu inimkeelde?
Uuesti Edasi