4. klassEesti keelTeadmiste test
Alljärgnevale küsimusele on 13 õiget vastust. Märgista need!
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vali sõnad, mida EI SAA poolitada.

Uuesti Kontrolli