7. klassAjaluguTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Ristiusk ja kirik keskajal

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 12
Milline väide ristiusu positsioonist Rooma riigis ei ole tõene?
2 / 12
Milline oli ristiusu kiriku saatus pärast Lääne-Rooma keisririigi hävimist?
3 / 12
Millised olid katoliku kiriku ja antiikkultuuri suhted? Milline väide ei vasta tõele?
4 / 12
Miks tekkisid kloostrid? Milline väide ei vasta tõele?
5 / 12
Milline tegevus oli munkadele ja nunnadele keelatud?
6 / 12
Milline vaimulik rajas Itaalias Monte Cassino kloostri, mille reeglid levisid ka teistes kloostrites?
7 / 12
Milline väide on väär?
8 / 12
Kerjusmunkadel oli tavaliste munkadega võrreldes palju erinevusi. Mis oli neil ühist?
9 / 12
Kuidas nimetati kristlasi, kes väitsid, et kiriku rikkus ja väline hiilgus ei ole jumalale meelepärased; tõelised kristlased peavad elama nii, nagu Jeesus Kristus ja tema jüngrid; tõeliselt pühad inimesed on maisest varast lahti öelnud ja end jumalale pühendanud inimesed; paavst ja katoliku kirik on saatana meelevallas ja tema enda kätetöö?
10 / 12
Katoliku kirik ja ristiusk kujundasid keskaja maailmapildi. Selles olid tähtsatel kohtadel vastandite paarid. Esitatud paarides on esikohal tähtsam mõiste. Millisel vastandite paaril oli keskajal tähtsuse järjekord vastupidine?
11 / 12
Milline mõiste tähistab reformatsiooni kõige ägedamaid vastaseid?
12 / 12
Augsburgi usutunnistuse autor oli
Uuesti Edasi