3. klassEesti keelTeadmiste test
Vea näpuga mõiste õigesse gruppi!
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Aseta sõna õigesse kasti

magabkoristasinriisusidloenkorjasitenäebhüppasimeõpidhüppamenägikorjateriisuvadõppisidlugesinkoristan
OLEVIK MINEVIK
Uuesti Kontrolli