5. klassMatemaatikaTeadmiste test
© Allar Veelmaa
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Tehted naturaalarvudega. Leia igale küsimusele kõige täpsem vastus. Test nr 2

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 14
Jüri leidis, et 101010 : 10 = 111. Kas ta arvutas õigesti? Missugune on õige tulemus?
2 / 14
Arvule 101099 vahetult järgnev naturaalarv on
3 / 14
Arv 74 on arvude 41 ja 33
4 / 14
Inimene läbib ühtlase kiirusega kõndides keskmiselt 4 kilomeetrit tunnis. Kui palju kulub aega 12 kilomeetri läbimiseks?
5 / 14
Missugune number võib olla * asemel, et arv 23*5 jaguks 2-ga?
6 / 14
Missugune on korrutise 234 · 27 viimane number?
7 / 14
Arvule 101010 vahetult eelnev naturaalarv on
8 / 14
Oma ettekandes dinosauruste kohta ümardas Rita ühe dinosauruse kaalu tuhandelisteni. Kui suur võis olla dinosauruse kaal, kui ümardatult on see 8000 kg?
9 / 14
Missugune antud arvudest on algarv: 4; 12; 23; 42; 55; 98; 99
10 / 14
Mitu kordarvu on järgmiste arvude hulgas: 234; 12; 31; 7; 9; 11; 45
11 / 14
Arvu 34 tegurid on
12 / 14
Missugune arv sobib tähe p asemele, et võrdus 3 · p = 6 oleks tõene?
13 / 14
Millega võrdub 700 · 800?
14 / 14
Selleks, et arv jaguks kahega, peab arvu viimane number olema
Uuesti Edasi