12. klassMatemaatikaTeadmiste test
Autor: www.kool.ee
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Tõenäosus ülesanded. Sündmuse esinemise suhteline sagedus (5 ülesannet)

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 5
Täringut visati 120 korda , kusjuures 4 silma tuli 22 korda. Kui suur on sündmuse „tuleb 4 silma“ suhteline sagedus?
2 / 5
2006. aastal püüti Võrtsjärvest kokku 379,2 tonni kala. Angerjat püüti 19,5 tonni (absoluutne sagedus). Kui suur on sündmuse „püüti angerjat“ suhteline sagedus?
3 / 5
Laskur tegi 80 lasku ning tabas seejuures märklauda 68 korda. Leia tabamise suhteline sagedus.
4 / 5
Täringut visatakse 67 korda. Kui suur on sündmuse „tuleb 7 silma“ suhteline sagedus?
5 / 5
Täringut visati 100 korda, kusjuures erinevate võimalike silmade arvud ja vastavad sagedused on toodud tabelis. Kui suur on sündmuse „tuli paarisarv silmi“ suhteline sagedus?
Uuesti Edasi