8. klassMatemaatikaTeadmiste test
Autor: Jane Jostov
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Üksliikmed, hulkliikmed

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 5
Üksliikmeid, mis erinevad teineteisest ainult kordaja poolest nimetatakse ...
2 / 5
Ühe ja sama alusega astmete jagamisel astendajad ...
3 / 5
Üksliikmete summat nimetatakse ...
4 / 5
Ruutjuurt saab leida
5 / 5
Avaldist, mis on saadud arvu korrutamisel ühe või mitme muutujaga, nimetatakse ...
Uuesti Edasi