Tuletatud mõõtühikud, millele on antud oma nimetus

10. klass > Füüsika > Tabelid > 11. klass > Füüsika > Tabelid > 12. klass > Füüsika > Tabelid

4

  • 1 radiaan (1 rad) on kesknurk, millele vastav kaarepikkus võrdub ringjoone raadiusega
  • 1 steradiaan (1 sr) on tipuga kera keskmesse toetuv ruuminurk, mis eraldab kera pinnal raadiuse ruuduga võrdse pindala