Metallide keemilised omadused

Metallide keemilised omadused sõltuvad metalli aatomiehitusest. Ühiseks omaduseks on see, et lihtainena käituvad kõik metallid redutseerijatena – metallid loovutavad elektrone. Kõik metallid on paigutatud aktiivsuse järgi metallide elektrokeemilisse aktiivsusritta – metallide pingeritta. Metallide pingerea põhjal saab kindlaks määrata mitmeid metallide omadusi:

  • Aktiivsem metall tõrjub vähemaktiivsema metalli tema soola lahusest välja. Arvestada tuleb sellega, et metall ei tohi reageerida veega – veega reageerivad metallid teist soola välja ei tõrju, vaid kõigepealt toimub reaktsioon metalli ja vee vahel.
  • Lahjendatud hapetega reageerivad need metallid, mis paiknevad pingereas vesinikust vasakul ning reaktsiooni käigus eraldub vesinik. Erandiks on lämmastikhape ning kontsentreeritud väävelhape, mis võivad reageerida ka vesinikust paremal olevate metallidega ning reaktsiooni käigus vesinikku ei eraldu. Lämmastikhape ja kontsentreeritud väävelhape reageerivad teistmoodi, kuna nad on tugevad oksüdeerujad.

5

Üldised metallide keemilised omadused on toodud allolevas tabelis:

6

 

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.