Mõõteriistad. Kalibreerimine

Nii otsestel kui ka kaudsetel mõõtmistel kasutatakse mõõtevahendeid (mõõteriistu) – need on kindlate omadustega tehnilised seadeldised, mida saab kasutada vastavate mõõtmiste sooritamiseks kas eraldiseisvana või koos lisaseadmetega. Mõõteriistade vastavusse viimist ümbritsevast kesk­kon­nast ja mõõtmis­prot­se­duurist tulenevate erisustega, et mõõtarvu sisaldav info (mõõte­sig­naal) kvaliteetselt regist­reerida, nimetatakse mõõ­te­­vahendi kalib­ree­ri­mi­seks.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud