MURDUDE VÕRDLEMINE

Ühenimelised murrud on murrud, mille nimetajad on ühesugused. Kahest murrust, mille nimetajad on ühesugused, on suurem see murd, kumma lugeja on suurem ning väiksem see, kumma lugeja on väiksem.

59

Murrud, mille nimetajad on erinevad, on erinimelised murrud. Kahest murrust, mille lugejad on ühesugused, on suurem see, kumma nimetaja on väiksem ning väiksem see, kumma nimetaja on suurem.

Näide. Võrdleme murde 5/2 ja 5/3. Lugejad on neil võrdsed. Murru 5/3 nimetaja on suurem, seega on see murd väiksem. 5/2 > 5/3 Kontrollimiseks võime viia need üle kümnendmurru kujule ehk jagame lugejad nimetajatega: 5:2=2,5   5:3=1,67   2,5 < 1,67

TEST:

Murrud. Murdude võrdlemine. Vali õige märk

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.