Omastavate asesõnade käänamine

Omastavate asesõnade käänamine

VeneAsesõna1

 • Omastavad asesõnad твой, твоя, твоё, твои (sinu) käänduvad samamoodi nagu мой, моя, моё, мои (minu).
 • Omastavad asesõnad ваш, ваша, ваше, ваши (teie) käänduvad samamoodi nagu наш, наша, наше, наши (meie).
 • Omastavad asesõnad его (tema, M), её (tema, N) ja иx (nende) ei käändu.

(M) муж – mees

 • Nom. Где твой муж работает?- Kus su mees töötab?
 • Gen. Где живут родители твоего мужа?- Kus su mehe vanemad elavad?
 • Daativ Это письмо твоему мужу. – See kiri on su mehele.
 • Akus. Я видел вчера твоего мужа. – Ma nägin eile su meest.
 • Instr. Мы гордимся твоим мужем. – Me oleme uhked su mehe üle.
 • Prep. Они пишут о твоём муже статью. – Nad kirjutavad su mehest статью.

Meessoost ainsuses olevatel ning kõigil mitmuses olevatel omastavatel asesõnadel, mis esinevad koos elutuid olendeid tähistavate nimisõnadega, on akusatiivis samad käändelõpud mis nominatiivis.

Näiteks:

(M) компьютер – arvuti

 • Nom. Твой компьютер работает? – Kas su arvuti töötab?
 • Akus. Я включу твой компьютер? – Kas ma lülitan su arvuti sisse?

Omastav asesõna oma ühildub nimisõnaga soos, arvus ja käändes:

 • (M) Подтвердите свой заказ письменно. Kinnitage oma tellimus kirjalikult.
 • (N) У нас своя позиция по этому вопросу. Meil on oma seisukoht selles küsimuses.
 • (K) Мы используем только своё сырьё. Meie kasutame ainult oma toormaterjali.
 • (Mitm) Назовите свои условия. Öelge oma tingimused.
"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud