8. klassAjalugu

Ajaloo õpik 8. klassile. Uusaeg. II osa

Juulimonarhia

Pinged ühiskonnas teravnesid eriti Louis XVIII venna kuningas Charles X (1824–1830) võimuperioodil. 1830. aastal üritas rahva hulgas ebapopulaarne Charles X kehtestada senisest veelgi tugevamat kuningavõimu. See tõi kaasa juulirevolutsiooni, mille tagajärjel kuningas riigist põgenes. Uueks kuningaks krooniti Bourbonide dünastia teisest harust pärinev Louis-Philippe. Kuna Louis-Philippe sai troonile juulirevolutsiooni tulemusel, siis nimetatakse tema valitsusaega juulimonarhiaks.

Maal Charles X-st seismas oma trooni ees valitsejarõivais hoides valitsuskeppi
Charles X (J.-B. P. Guérin, 1827
Keset lahingut surnute peal seisev mees, kes hoiab võidukalt üleval prantsusmaa lippu
Rahvas barrikaadidel juulirevolutsiooni ajal (J.-V. Schnetz, 1833)

Belgia
Valloonid olid peamiselt Madalmaade kuningriigi lõunaosas elanud prantsuskeelsed inimesed. Mõni nädal pärast 1830. aasta juulirevolutsiooni tõusid valloonid Madalmaade kuningriigi vastu üles. Veel samal aastal kuulutasid nad välja iseseisva Belgia riigi. Kuigi Euroopa suurriigid Suurbritannia, Austria, Preisimaa ja Venemaa olid esialgu Belgia iseseisvumise vastu, ei asunud nad Madalmaade kuningat sõjaliselt toetama. Kui Madalmaade kuningas Willem I (1815–1840) viis 1831. aastal sõjaväe vastloodud Belgiasse, siis saatis Prantsusmaa oma sõjaväe Madalmaade vastu. See kindlustas lõplikult Belgia kuningriigi loomise. Riigi kuningaks krooniti saksa päritolu prints Leopold I (1831–1865).
See, et Prantsusmaal lubati kasutada sõjalist jõudu, et luua Belgia riik, iseloomustab Prantsusmaa rolli muutumist Euroopas – Prantsusmaa kujundas taas ümber Euroopa riikide piire. Madalmaade kuningriik oli Viini kongressil saanud endale kunagised Austria Madalmaade valdused seetõttu, et suurriigid soovisid Prantsusmaad tugevate puhverriikidega piirata. Nüüd oli prantsuskeelne elanikkond sellel territooriumil kuulutanud välja iseseisva riigi ning teised suurriigid ei astunud otsustavaid samme Prantsusmaa vastu.

Maal Leopold I-st kes hoiab käes mõõka
Leopold I (G. Dawe, 19. sajandi keskpaik)

Louis-Philippe (1830–1848) oli oma nooruses 1789. aastal puhkenud revolutsiooni ajal võidelnud revolutsiooni armees, kuid põgenes jakobiinide hirmuvalitsuse ajal välismaale, kus ta elas kuni Napoleoni kukutamiseni. Louis-Philippe’i valitsusajal muudeti Prantsusmaa riigilipuks uuesti trikoloor (Bourbonide dünastia valge lipu asemel). Peatselt osutus aga ka Louis-Philippe rahva hulgas ebapopulaarseks, kuna temas nähti ennekõike rikkaid inimesi soosivat kuningat. Sealjuures tuli avalikuks, et riigivõim oli korduvalt olnud seotud ebaausa äritegevusega. Revolutsiooniga trooni saanud kuningas Louis-Philippe kukutati samuti revolutsiooniga. 1848. aastal kuulutati Prantsusmaa uuesti vabariigiks (vt ka 7. ptk „1848. aasta revolutsioonid“).

Pruunile taustale joonistatud Louis-Philippe`i portree
Louis-Philippe (E. Lami, 19. sajandi teine veerand)
  • Miks puhkes juulirevolutsioon? Mida see endaga kaasa tõi?
  • Kes on valloonid?
  • Mis kindlustas lõplikult Belgia kuningriigi loomise?
  • Uuri internetist või teatmeteostest, mis on trikoloor. Millistes riikides on see tänapäeval kasutusel?
  • Miks muutus Louis-Philippe rahva hulgas ebapopulaarseks? Mida see endaga kaasa tõi?

Mõisted

  • Juulirevolutsioon – 1830. aastal puhkenud revolutsioon Prantsusmaal, mille käigus kukutati kuningas Charles X
results loading