8. klassAjalugu

Ajaloo õpik 8. klassile. Uusaeg. II osa

Revolutsioonide tulemused

Vaatamata sellele, et revolutsioonid tagurlike jõudude poolt maha suruti, oli neil Euroopa ajaloos siiski murranguline tähendus. 1848. aastal tuli teravalt ilmsiks, et valitsemisviis, kus puuduvad rahvaesindused ja poliitilised vabadused, ei ole enam suurele osale ühiskonnast vastuvõetav. Ühelt poolt rahvast lähtuvast survest ja teiselt poolt valitsejate arusaamast, et järeleandmised on vajalikud, suurenes aja jooksul Euroopas riigiasjade otsustamisel rahvaesinduste osa.

1848. aasta otseseks tulemuseks oli ka absolutismi kaotamine Taanis ning parlamentaarse riigikorra kehtestamine Madalmaade kuningriigis. Nendes maades ei olnud märkimisväärset ülestõusu, kuid sealsed valitsejad tegid revolutsiooni ennetamiseks poliitilisi järeleandmisi. 1848. aastal oli oluline tähendus killustunud Itaalia ja Saksamaa teekonnal ühinenud rahvusriikideks. Tollel aastal selleni veel ei jõutud, kuid 19. sajandi teisel poolel kujunesid nii ühendatud Itaalia kuningriik (1861) kui ka Saksa keisririik (1871).

Karikatuur, mille taustaks osa Euroopa kaardist, kus mitmed valistejad tegelevad erinevalt mässajatega, kes tunduvalt väiksemalt kujutatud
Karikatuur, mis kujutab revolutsioonide mahasurumist 1849. a (F. Schröder, 1849)
  • Miks oli 1848. aasta revolutsioonidel murranguline tähendus Euroopa ajaloos?
  • Koosta kava revolutsioonisündmustest erinevates Euroopa riikides.
  • Nimeta 1848. aasta revolutsioonide tulemused Euroopas.
  • Kujutle, et oled ülestõusu juht. Pea kõne, milles kutsud rahvast revolutsioonile.
results loading