10. klass, 11. klass, 12. klassAjalugu

Eesti ajalugu gümnaasiumile. II osa

4.1 Küsimused ja ülesanded

  1. Milliste leeride vastuseisu kujutas endast Kolmekümneaastane sõda? Millised olid selle sõja tagajärjed?
  2. Kas Rootsi võimuperiood aitas kaasa eestlaste elujärje paranemisele? Põhjendage oma seisukohta.
  3. Mis oli Riigipäev (Riksdag)? Kas see oleks ka balti provintsides toiminud? Põhjendage oma seisukohta.
  4. Mis oli kuninganna Kristiina valitsusaja eripäraks?
  5. Kirjeldage Landesstaat´i sisemist organiseeritust. Milline oli selle suhe keskvõimuga?
  6. Uurige täpsemalt Rootsi kuningriigi territoriaalset jaotust (sh kolooniate asukohti).
results loading