5. klassMatemaatika

Matemaatika tööraamat 5. klassile. II osa

Autori eesmärk on säilitada ja ergutada laste loomulikku uudishimu ja fantaasiat.

  • Materjali ülesehitus:
    •  iga tunni materjal mahub paarislehele;
    • iga teema lõpeb kordamise ja „proovikontrolltööga“;
    • igale õppetunnile vastab kindel kodune ülesanne tööraamatu lõpus eraldi osas.
  • Lõiming teiste õppeainetega.
  • Elulised, üldpädevuste temaatikaga seotud tekstülesanded.

TaskuTargas on tööraamatu lehitsetav pdf, 2021. aasta esmatrükk.

results loading