Hinnakiri

Kehtib alates 1. novembrist 2021

Kirjastus Mauruse digimaterjalid TaskuTark ÕPI keskkonnas 21/22. õppeaastal.

Eraisikule

NB! Digimaterjal koosneb pabermaterjali digiteeritud sisust ja lisaharjutusest.

Materjali eest saab tasuda pangalingi kaudu.

Haridusasutusele

NB! Digimaterjal koosneb pabermaterjali digiteeritud sisust ja lisaharjutustest.

Klassikomplekti ostule lisandub õpetajaraamat, kui see on materjali juurde loodud.

Materjali kasutuslitsentse saab tellida läbi Mauruse tellimiskeskkonna (tellimine.kirjastusmaurus.ee)

Kirjastus Maurus jätab endale õiguse teha õppeaasta jooksul hinnakirjas muudatusi.

Eripakkumine

TaskuTark ÕPI digikeskkond koolidele 21/22. õppeaastal.
 • Õpetaja saab

  • kasutada koolile avatud digimaterjali oma õppetöös,
  • planeerida õppetööd Mauruse materjali põhjal koostatud tunnikava alusel,
  • koostada ise tunnikavasid,
  • luua klassipäevikuid ning lisada neisse oma õpilasi Stuudiumi ja eKooli kaudu,
  • analüüsida oma õpilaste tulemusi tehtud ülesannete põhjal (valmib novembris),
  • suhelda oma õpilastega (valmib novembris).

  Hind sisaldab

  • TaskuTark ÕPI digikeskkonna kasutusõigust kogu koolile 21/22. õppeaastaks (s.o kuni 31. augustini 2022),
  • Digimaterjale, mida kool kasutab paberkandjal klassikomplektidena (sisu + õpetajaraamat),
  • 50% soodustust digimaterjalidele, mida paberil ei kasutata.
 • Õpilane saab

  • kasutada koolile avatud digimaterjali endale sobival ajal ja kohas,
  • lahendada koduseid töid,
  • suhelda oma õpetajaga.
  3.30
  / õpilane
  1000
  / kool
  või
  kehtib 1 õppeaasta
NB! TaskuTark ÕPI kasutuslitsentsi saab tellida läbi Mauruse tellimiskeskkonna. (tellimine.kirjastusmaurus.ee)
results loading

Küsimuste korral võtke meiega ühendust.

Tellima