Hinnakiri

Haridusasutusele

NB! Digimaterjal koosneb pabermaterjali digiteeritud sisust ja lisaharjutustest.

Klassikomplekti ostule lisandub õpetajaraamat, kui see on materjali juurde loodud.

Materjali kasutuslitsentse saab tellida läbi Mauruse tellimiskeskkonna (tellimine.kirjastusmaurus.ee)

Eraisikule

NB! Digimaterjal koosneb pabermaterjali digiteeritud sisust ja lisaharjutusest.

Materjali eest saab tasuda pangalingi kaudu.

Kirjastus Maurus jätab endale õiguse teha õppeaasta jooksul hinnakirjas muudatusi.

TaskuTark ÕPI õppeplatvorm koolidele

 • Õpetaja saab

  • kasutada koolile avatud digimaterjali oma õppetöös,
  • planeerida õppetööd Mauruse materjali põhjal koostatud tunnikava alusel,
  • koostada ise tunnikavasid,
  • luua klassipäevikuid ning lisada neisse oma õpilasi Stuudiumi ja eKooli kaudu,
  • analüüsida oma õpilaste tulemusi tehtud ülesannete põhjal,
  • suhelda oma õpilastega.

  Hinna sees

  • digimaterjalid, mida kool kasutab paberkandjal klassikomplektidena (sisu + õpetajaraamat),
  • 50% soodustus digimaterjalidele, mida paberil ei kasutata.
 • Õpilane saab

  • kasutada koolile avatud digimaterjali endale sobival ajal ja kohas,
  • lahendada koduseid töid,
  • suhelda oma õpetaja ja klassiga.
  3.30
  / õpilane
  1000
  / kool
  või
  kehtib 1 õppeaasta
NB! TaskuTark ÕPI kasutuslitsentsi saab tellida läbi Mauruse tellimiskeskkonna. (tellimine.kirjastusmaurus.ee)
results loading