Rahvastiku koosseis, vananemine

Millest kõnelevad rahvastikupüramiidid? Rahvastiku püramiidid koostatakse vanuse ja soo kaupa.

Rahvastikupüramiid, 1923 ja 2050 a.

Rahvastikupüramiid, 1923 ja 2050

Poisse sünnib tavaliselt 5% rohkem kui tüdrukuid. Mehed satuvad ohtlikesse olukordadesse ja haigestuvad sagedamini kui naised.

Eesti oodatav eluiga sünnimomendil 1989 – 2011

Eesti oodatav eluiga sünnimomendil 1989 – 2011

Eesti maakondade oodatav eluiga sünnimomendil 2010/2011

Eesti maakondade oodatav eluiga sünnimomendil 2010/2011

Pere loomise ajaks on naiste-meeste arv üsna võrdne. Vananedes jõuab rohkem naisi pikaealisteks elada (kultuurimälu funktsioon?). Noorte tähtsus rahvastikus väheneb, eakate osatähtsus tõuseb. Eesti rahvastik vananeb, seda põhjustab sündimuse vähenemine ja keskmise eluea kasv. Eesti rahvastikupüramiid aastal 2011.

Mis juhtub kui rahvastik vananeb? Siis jääb vähemaks neid, kes tööd teevad ja makse maksavad. Mitu töötajat jääb ühe pensionäri kohta:

worker-ratio

Riigi kulud pensioniteks ja arstiabiks kasvavad. Tervishoiu kulude kasvuprognoos Uus-Meremaa näide:

bryant3

Rahvastiku vananemist püütakse leevendada noorte inimeste sisserände abil. Kuid kui sündimus ei suurene, siis on ka sisserändajad varsti pensionieas ja vajavad riigi tuge.

Rahvastiku keskmine vanus Euroopa riikide kaupa

Rahvastiku keskmine vanus Euroopa riikide kaupa

Euroopa on vana maailm. Euroopat kutsutakse Vanaks maailmaks, sest sealt algasid ränded töö otsingutel mööda maad ja üle vee Ameerikasse ning Austraaliasse ehk Uude Maailma. Maailmas on kõrgeim keskmine vanus Jaapanis (45), Euroopas Saksamaal (44,7) ja Itaalias (43,5). Laste osatähtsus rahvastikus väheneb, olles kohati juba 14% alla 15-aastaste hulgas. Seega on Euroopa ka vana maailm.

Üle 65 aastaste osakaal rahvastikust Euroopas

Üle 65 aastaste osakaal rahvastikust Euroopas

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.