SEGAARVU TEISENDAMINE LIIGMURRUKS

Olgu antud segaarv 35. Selleks, et teisendada segaarv liigmurruks,

  1. korrutame segaarvu 35täisosa ja murru nimetaja 2 ∙ 7 = 14,
  2. liidame saadud korrutisele murru lugeja 2 ∙ 7 + 1 = 14 + 1 = 15
  3. Saadud summa kirjutame murru lugejasse, murru nimetaja jääb muutmata

Saame: 36

Lühidalt: liigmurruks teisendamisel korrutame murdosa nimetaja täisosaga ja liidame talle juurde murdosa lugeja. Nimetaja jääb samaks, mis segaarvul.

36

HARJUTA:

See artikkel on retsenseerimata.