10. klass, 11. klass, 12. klassKeemia

Keemia alused. Õpik

Sisukord

Keemia alused. Õpik

Õpiku eesmärk on tutvustada keemia põhilisi seaduspärasusi ning aidata neid tehnoloogias ja igapäevaelus rakendada. Lahustes toimuvaid protsesse kirjeldav osa süvendab teadmisi anorgaanilistest ainetest ning annab tänapäevasema ettekujutuse hapetest ja alustest.

Õpik algab sissejuhatava osaga keemia kujunemisest teaduseks, uurimismeetoditest ja ülevaatega valdkondadest, millega keemia seotud on. Materjal jaguneb vastavalt ainekavale kolmeks osaks: ainete ehitus, keemilised reaktsioonid ja keemilised reaktsioonid lahustes.

  • Selgitab keemia õppimise põhjuseid.
  • Seostab keemiat igapäevaelu ja teiste teadusvaldkondadega.
  • Tänapäevane ettekujutus hapetest ja alustest, kaasaegsed näited.
  • Lisalugemine, katsed, ülesanded.
  • Põhimõistete ja terminite seletused. 
  • Keemiliste elementide perioodilisuse tabel ja metallide elektrokeemilise aktiivsuse rida.

Digiõpiku aluseks on 2020. aasta kolmas trükk.

Digiõpiku ligipääsu saab osta kuni 31 mai, 2023.

Keemia alused

Ühele kasutajale 90 päeva.

6.90€
Olen juba kasutaja Osta siit
Mul ei ole kasutajat Registreeri ja osta

Lembi Tamm on viimaste aastakümnete üks olulisemaid koolikeemia arendajaid Eestis, kes on kirjutanud ligi 30 keemia õpikut ja töövihikut. Ta on Tartu ülikooli emeriitdotsent ning tegelenud nii riigieksamite kui ka TÜ sisseastumiseksamite koostamisega. Mauruses on ilmunud tema keemia gümnaasiumiõpikud “Keemia alused” ja “Anorgaaniline keemia”.