Liikluskool

Liiklustestid

LIIKLUSTEST 2

Sinu tulemus on
1 / 40 30m

Sõiduki registrimass on …

2 / 40 30m

Mida näitab tahhomeeter?

3 / 40 30m

Mis võib tekitada juhis tunde, et ta sõidab liiga aeglaselt?

4 / 40 30m

Kas kollane auto paikneb enne vasakpööret õigesti?

5 / 40 30m

Juhi normaalne reageerimisaeg on ligikaudu …

6 / 40 30m

Auto kapoti saab üles tõsta, kui avada …

7 / 40 30m

Milline auto on pargitud õigesti?

8 / 40 30m

Millega pean arvestama?

9 / 40 30m

Tagant läheneva sisse lülitatud sinise vilkuriga eritalituse sõiduki korral pean …

10 / 40 30m

Juht vähendab ohutult ja tõhusalt sõidukile rakendunud tsentrifugaaljõudu, kui vähendab …

11 / 40 30m

Milline on ristmiku ületamise järjekord?

12 / 40 30m

Pimeda ajal tohib väljaspool asulat sõiduki parkida …

13 / 40 30m

Millisel sõidukil peavad pukseerimisel põlema ohutuled?

14 / 40 30m

Alkoholi mõju inimese organismile suurendab selle tarbimine …

15 / 40 30m

Millise suurima lubatud sõidukiirusega tohivad sõita asulas kollast värvi autod?

16 / 40 30m

Milline liiklusmärk järgneb 200 m pärast?

17 / 40 30m

Kumb auto on pargitud õigesti?

18 / 40 30m

Kui ajutise (kollast värvi) ja alalise (valget värvi) teekattemärgise nõuded on vastuolus, siis tuleb juhil lähtuda …

19 / 40 30m

Mida juht saab teha kütusekulu vähendamiseks?

20 / 40 30m

Selle märgiga tähistatud teelõigul …

21 / 40 30m

Mis võib kaasneda roolivõimendi rikkega?

22 / 40 30m

Kumma auto juhil tuleb anda teed?

23 / 40 30m

Kus kehtib liikluskindlustus?

24 / 40 30m

Milline märk hoiatab tõkkepuuga raudteeülesõidukohale lähenemise eest?

25 / 40 30m

Millistes suundades tohin ristmikul sõita?

26 / 40 30m

Millises märgitud suunas võin sõiduautoga sõita (v.a klienti teenindav takso)?

27 / 40 30m

Liikluskindlustuse poliis kehtib …

28 / 40 30m

Tagurdamiskaamera punane joon näitab asukohta, kus …

29 / 40 30m

Kas esmase juhtimisõigusega juhi auto peab olema tähistatud sellise tunnusmärgiga?

30 / 40 30m

Rataste haardumine teekattega sõidusuunas kaob, kui …

31 / 40 30m

Missugune kategooria peab olema märgitud juhiloale, et juhtida autot, mille täismass on 3600 kg?

32 / 40 30m

Millist pinget kasutatakse üldjuhul sõiduauto elektrisüsteemis?

33 / 40 30m

Mida tähistab selle märgutule põlemine näidikuplokis?

34 / 40 30m

Mootorsõidukil peavad asulavälisel teel põlema ääre-, numbri- ja ohutuled, kui ta …

35 / 40 30m

Roheline kaart on …

36 / 40 30m

Näidikuplokis selle märgutule põlemine tähistab riket …

37 / 40 30m

Mida teha, kui näidikuplokis süttib selline märgutuli?

38 / 40 30m

Kas selles olukorras on möödasõit lubatud?

39 / 40 30m

Sõidukite liiklus Eestis on …

40 / 40 30m

Möödasõit on keelatud …

results loading