TESTÄRKAMISAEG Vali õiged vastusevariandid

Sinu tulemus on
1 / 12

Ärkamisajal hakati rahvaluulet ...

2 / 12

Ärkamisajal loodi laulu- ja mänguseltse.

3 / 12

Ärkamisajal ilmus Eesti rahvuseepos "Kalevipoeg".

4 / 12

Ärkamisaja olulised ajalehed olid ...

5 / 12

Ärkamisaeg algas ... keskpaigas.

6 / 12

Ärkamisajal võeti kasutusele ühtne kirjakeel.

7 / 12

Esimene üldlaulupidu toimus ... aastal Tartus.

8 / 12

Ärkamisajal asutatud laulu-ja mänguseltsid olid ...

9 / 12

Ärkamisaja ühed juhtivad inimesed olid ...

10 / 12

Ärkamisajal ... eestikeelne kirjasõna.

11 / 12

Ärkamisaeg oli eestlaste rahvusliku eneseteadvuse ja haritlaskonna kujunemise aeg.

12 / 12

Ärkamisajal pandi alus rahvuslikule ...