Bioloogia test. Evolutsioon. Vali õiged vastused (26 küsimust)

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 26

Ühte liiki taimed ühes metsas moodustavad:

2 / 26

Inimene on pärinud roomajatelt:

3 / 26

Suurem tõenäosus ellu jääda on organismidel, kes on:

4 / 26

Liigi geneetilise struktuuri muutumise määrab:

5 / 26

Loetletud inimlastest peetakse kõige vanemaks:

6 / 26

Darwin avaldas oma evolutsiooniteooria:

7 / 26

Suurema tõenäosusega jäävad ellu ja annavad järglasi isendid kes:

8 / 26

Ideaalpopulatsioonis:

9 / 26

Evolutsiooniliste muutuste aluseks on:

10 / 26

Mikroevolutsioon on:

11 / 26

Kohastumused kujunevad:

12 / 26

Mimikri on:

13 / 26

Populatsiooni tunnuste püsimist soodustab:

14 / 26

Inimrassid on erinevad:

15 / 26

Elukeskkonna tingimuste kindlasuunalisel muutumisel toimib:

16 / 26

Juhuslikke kõikumisi alleelide sagedustes nimetatakse:

17 / 26

J. B. Lamarck pidas peamiseks evolutsiooniteguriks:

18 / 26

Kombinatiivne muutlikkus avaldub maksimaalselt:

19 / 26

Väikseimaks evolutsioneeruvaks organismirühmaks on:

20 / 26

Kaasaegsed inimesed kuuluvad liiki:

21 / 26

Kõige enam soodustab kombinatiivset muutlikkust:

22 / 26

Vaala ja kala kehakuju sarnasus on:

23 / 26

Enamik fenotüübis avalduvaid mutatsioone on organismile:

24 / 26

Inimeste võimalike eellaste luid on leitud kõige enam:

25 / 26

Inimene eristub inimahvidest kõige enam:

26 / 26

Esimese tervikliku evolutsiooniõpetuse esitas:

Autor: Triin Marandi

results loading