Bioloogia test. Evolutsioon. Vali õiged vastused (14 küsimust)

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 14

Maa vanus on umbes:

2 / 14

Mulla tekke eelduseks oli:

3 / 14

Ürglind ja kaasaegsed roomajad sarnanesid kõige enam:

4 / 14

Väljasurnud organisme uurib peamiselt:

5 / 14

Keemilise evolutsiooni eelduseks loetakse:

6 / 14

Keemilise evolutsiooni esimeses etapis moodustusid:

7 / 14

Maa esmases atmosfääris puudus:

8 / 14

Endosümbioosi hüpoteesi kohaselt ühinesid eukarüootseks rakuks:

9 / 14

Prokarüootide hulka kuuluvad:

10 / 14

Elu levis maismaale:

11 / 14

Protobiontideks nimetatakse:

12 / 14

Esimesed õistaimed ilmusid Maale:

13 / 14

Loetletud evolutsioonivormidest peetakse esmaseks:

14 / 14

Ehituselt ja päritolult sarnaseid elundeid nimetatakse:

Autor: Triin Marandi

results loading