DNA ja RNA viirused. Aseta sõnad õigesse kasti

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Lohista mõiste õigesse kasti!

bakteriofaag rõngana üks või mitu molekuli RNA-lt sünteesitkase DNA üks pärilikkuse aine molekul lineaarne DNA molekul AIDS-i viirus lüütiline tsükkel lüsogeenne tsükkel RNA molekul tubaka mosaiikviirus
RNA-viirus DNA-viirus

Marje Loide

results loading