Eesti keele kõnekujundid. Millised sõnad käivad antud kõnekujundi kohta?

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 9

OKSÜÜMORON

2 / 9

PERSONIFIKATSIOON e ISIKUSTAMINE

3 / 9

METAFOOR 

4 / 9

EPITEET 

5 / 9

VÕRDLUS 

6 / 9

METONÜÜMIA 

7 / 9

EPITEET

8 / 9

EUFEMISM

9 / 9

results loading