Teadmiste test

Eesti keele kõnekujundid. Millised sõnad käivad antud kõnekujundi kohta?

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus
1 / 9

2 / 9

EUFEMISM

3 / 9

EPITEET

4 / 9

METAFOOR 

5 / 9

VÕRDLUS 

6 / 9

EPITEET 

7 / 9

METONÜÜMIA 

8 / 9

OKSÜÜMORON

9 / 9

PERSONIFIKATSIOON e ISIKUSTAMINE

results loading