Eesti keele lausekujundid. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 10

Korduvad ühesuguse sisu, rütmi või vormiga sõnad või laused.

2 / 10

Mõne sõna ärajätmine lausest (tavaliselt alus või öeldis), nt Kes ees, see mees.

3 / 10

Vasturääkivus nii sõnades kui mõtetes, nt Elu on selleks liiga tõsine asi, et sellest tõsiselt rääkida.

4 / 10

Jaatusega väljendatakse eitust, nt Oled sina alles aga tubli!

5 / 10

Ebatavaline sõnajärjestus lauses.

6 / 10

Tundeline pöördumine loodusnähtuste, eemalviibijate vms poole, nt Mis mulle jutustad koidikutuul?

7 / 10

Küsimuse vormis esitatud kinnitava või eitava sisuga lause, nt Kas olen hull? Ei, tõesti mitte?

8 / 10

Vastuseade, nt Sa kõige armsam mulle ja siiski vihkan sind.

9 / 10

Kahe vastandliku mõiste vastandamine, nt Kuningas on surnud! Elagu kuningas!

10 / 10

Mõistukõne, nt Meie juhiks on Peata Kana.

results loading