Eesti keele VORMIÕPETUS, tegusõnade muutmine. Vali õiged vastused. Test nr4

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 20

Koorem on ...

2 / 20

Vali õige variant

3 / 20

Verbi "veenma" nud-kesksõna on ...

4 / 20

Verbi "käitlema" umbisikulise tegumoe olevikus on õige vorm ...

5 / 20

Kuidas pöörata verbi "naasma" lihtminevikus?

6 / 20

Sõna "süttima" oleviku ainsuse 3. pööre on ...

7 / 20

Sõna "pakkuma" kindla kõneviisi oleviku vormid on ...

8 / 20

Puhkuselt ... inimeste

9 / 20

Vali õige variant

10 / 20

Sõna "kiirgama" da-tegevusnimi on ...

11 / 20

Töötajaga ... rahul

12 / 20

Vali õige variant

13 / 20

Verbi "tüütama" da-vorm on ...

14 / 20

Kas mõlemad on õiged või kumb on õige "sule uks" või "sulge uks"?

15 / 20

Verbi "vaidlema" nud-kesksõna on ...

16 / 20

Vali õige variant

17 / 20

Sõna "kõlbama" da-tegevusnimi on ...

18 / 20

Verbi "müüma" umbisikulise tegumoe eitav vorm on ...

19 / 20

Võib kirjutada ...

20 / 20

Verbi "laskma" nud-kesksõna on ...

results loading