Elu uurimisega seotud elukutsed. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Vigu oli
1 / 20

Samblikke uurivad teadlased on ...

Habesamblikud elavad vaid kõige puhtama õhuga piirkonnas
2 / 20

Sammalde uurijad on ...

3 / 20

Evolutsiooni uurivad ...

4 / 20

Tigude uurimisega tegelevad ...

5 / 20

Liikide käitumist uurivad ...

6 / 20

Biomolekule uurivad ...

Vee molekulid ja vesiniksidemed.
7 / 20

Imetajate uurijaid nimetame ....

8 / 20

Organismi väliste tunnuste uurimisega tegeleb ...

9 / 20

Organismide ehitust ja elundkondade talitlust uurivad ...

10 / 20

Rakkude ehitust ja talitlust uurivad ....

11 / 20

Pärilikkusainet uurivad teadlased on ...

12 / 20

Seente uurijaid nimetatakse ....

kährikseen
13 / 20

Taimede liike tunnevad kõige paremini ...

Salumets
14 / 20

Kudede uurimisega tegelevad ...

15 / 20

Südame ehituse ja tegevuse uurimisega tegelevad ...

16 / 20

Kalade uurijad on ...

17 / 20

Madusid uurivad ...

18 / 20

Liikide seost elupaikadega uurivad ...

19 / 20

Lindude uurijad on ...

20 / 20

Elundite talitlust tunnevad väga hästi ...

Süda
Õigeid vastuseid võib olla mitu!

Marje Loide

results loading