JAH-EI vastustega küsimused. Test nr4

Õigeid vastuseid oli Vigu oli
1 / 10

Kaks sõpra Peep ja Mikk elavad suures majas ühes ja samas trepikojas, Peep IV ja Mikk II
korrusel. Poistel tekkis vaidlus, kui Peep oli väitnud, et ta elab 2 korda kõrgemal kui Mikk. Kas
Peebul oli õigus ?

2 / 10

80 km läbimiseks kulub autol 8 liitrit bensiini. Siis 350 km läbimiseks piisab samal autol 40
liitrist bensiinist. On see nii ?

3 / 10

Kas kahe nullist erineva naturaalarvu summa on alati väiksem kui nende arvude korrutis ?

4 / 10

Kui kahekohalises arvus 16 kustutada viimane number, siis see arv väheneb 16 korda. On
see õige ?

5 / 10

Piimast saab 3% võid ? Kas 50 kg-st piimast saab 1,5 kg võid ?

6 / 10

7 / 10

Klassis puudus 1/6 õpilastest. Kui Ats saadeti koju päeviku järele, siis oli puudujaid 1/5. Väidan, et selle klassi nimekirjas on 30 õpilast. On see õige ?

8 / 10

Üks teguritest on 13. Kui teist tegurit suurendada 10 võrra, siis korrutis suureneb 130 võrra.
On see nii ?

9 / 10

Punkti ristkoordinaadid võttis esimesena kasutusele René Descartes. On see õige ?

10 / 10

Kahel lumerookijal kulub 100 m puhastamiseks üks tund aega. Veerand tunniga teeksid
sama töö aga 4 lumerookijat. On see õige ?

http://www.ttkool.ut.ee/

results loading