Kaitsealused linnud. Millised linnuliigid on looduskaitse all?

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Millised linnuliigid on looduskaitse all?

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.

Marje Loide

results loading