Kordame biometalle! Aseta sõnad õigesse kasti

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vea näpuga mõiste õigesse gruppi!

kaalium raud broom kaadmium elavhõbe kloor magneesium naatrium väävel vask plii jood
biometall mittemetall mürkmetall

Marje Loide

results loading