Maismaateo ehitus. Vali teo sise- ja välisehituse iseloomustamiseks sobivad mõisted

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Teo sise- ja välisehituse iseloomustamiseks sobivad järgmised mõisted:

Marje Loide

results loading