Matemaatika test. Kordamisküsimused

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 13

Arv 2550 kirjutatakse rooma numbritega

2 / 13

1 tonn on

3 / 13

Vaadeldava suuruse kõige sagedamini esinevat väärtust nimetatakse

4 / 13

Täisnurga suuruseks on

5 / 13

Arvude 9 ja 18 vähim ühiskordne on

6 / 13

Pikendades lõiku AB üle mõlema otspunkti lõpmatult kaugele, saame

7 / 13

Arv jagub 9-ga, kui

8 / 13

Ruudu ümbermõõt arvutatakse valemiga

9 / 13

Täisnurk on

10 / 13

Ümardades kümnendmurru 4,0926 tuhandikeni, saad arvu

11 / 13

Ühes tunnis on sekundeid

12 / 13

Algarv on arv, mis jagub

13 / 13

Risttahukal on

results loading