Mehaanika. Töö, energia, võimsus

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 20

1,2-tonnise massiga auto sõidab kiirusega 72 km/h. Kui suur on selle auto impulss?

2 / 20

Kiirusega 600 m/s liikuv kuul, mille mass on 10 g, läbib laua ja jätkab liikumist kiirusega 400 m/s. Kui suur on impulsi muut?

3 / 20

Millise mehaanilise töö teeb jõud 150 N 20 meetri pikkusel teel, kui jõu ja nihke vaheline nurk on 30° ?

4 / 20

Kivi massiga 30 g lastakse vabalt langema 40 meetri kõrguselt. Arvuta kivi kineetiline energia 2 sekundi pärast.

5 / 20

Keha massiga 0,1 kg visatakse kiirusega 12 m/s vertikaalselt üles. Leia keha potentsiaalne energia 5 meetri kõrgusel.

6 / 20

Miks surutakse laskmisel püss tugevalt vastu õlga?

7 / 20

Punktmassi liikumist kirjeldab võrrand: x = 5 – 8t + 4t2. Eeldades, et mass on 2 kg, leida impulss 4 s pärast liikumise algust.

8 / 20

Auto sõidab kiirusega 20 m/s tasasel horisontaalsel teel. Kõik autole mõjuvad takistusjõud on kokku 1000 N. Kui suurt kasulikku võimsust peab automootor arendama, et seda kiirust säilitada?

9 / 20

Lennuk, massiga 2 t lendab 100 m kõrgusel kiirusega 216 km/h. Leia lennuki potentsiaalne energia.

10 / 20

Millise mehaanilise töö teeb jõud 150 N 20 meetri pikkusel teel, kui jõu ja nihke vaheline nurk on 60°?

11 / 20

Keha massiga 0,1 kg visatakse kiirusega 12 m/s vertikaalselt üles. Arvuta keha kineetiline energia tõusu algul.

12 / 20

Inimene, kelle mass on 70 kg, jookseb 10 m kõrgusest trepist üles 15 sekundiga. Kui suurt keskmist võimsust ta arendab?

13 / 20

Lennuk, massiga 2 t lendab 100 m kõrgusel kiirusega 216 km/h. Leia lennuki kineetiline energia.

14 / 20

Keha massiga 0,1 kg visatakse kiirusega 12 m/s vertikaalselt üles. Leia keha kineetiline energia 5 meetri kõrgusel.

15 / 20

Pumba kasulik võimsus on 10 kW. Kui suure koguse vett saab selle pumbaga tõsta tunni aja jooksul 18 m kõrgusele?

16 / 20

Kivi massiga 30 g lastakse vabalt langema 40 meetri kõrguselt. Arvuta kivi potentsiaalne energia 2 sekundi pärast.

17 / 20

Punktmassi liikumist kirjeldab võrrand: x = 5 – 8t + 4t2. Eeldades, et mass on 2 kg, leida impulss 2 s pärast liikumise algust.

18 / 20

Püssist tulistamisel on kuuli algkiirus 600 m/s . Püssi mass on 3 kg ja kuuli mass 10 g. Milline on püssi tagasilöögi kiirus, kui püssi hoida lahtiselt käes?

19 / 20

Arvuta töö, mida on vaja teha kumminööri, mille jäikus on 50 N/m, väljavenitamiseks 0,02 m võrra.

20 / 20

Rahetera, mille mass oli 0,1 g, langes maapinnale 1 km kõrguselt. Kui suur oli raskusjõu töö?

results loading