TESTMULLA TEKKIMINE. Vali, kas väide on õige või vale

Sinu tulemus on
1 / 17 20s

Muld koosneb eluta ja elusast osast

2 / 17 20s

Mullateket mõjutab õhutemperatuur

3 / 17 20s

Muld koosneb vedelast, tahkest ja gaasilisest osast

4 / 17 20s

Mulla mineraalne osa koosneb huumusest ja bakteritest

5 / 17 20s

Mullateke algab kivimite murenemisega

6 / 17 20s

Samblikud lagundavad kivimeid

7 / 17 20s

Mullateket mõjutab inimtegevus

8 / 17 20s

Mulla gaasiline osa jaguneb mineraalseks ja orgaaniliseks

9 / 17 20s

Mulla orgaaniline osa moodustub kivimitest

10 / 17 20s

Mullateket ei mõjuta veeolud

11 / 17 20s

Taimejäänused suurendavad huumust

12 / 17 20s

Rohelised taimed toodavad orgaanilisi aineid veest ja süsihappegaasist

13 / 17 20s

Mullateke on pidev protsess

14 / 17 20s

Huumus paikneb mulla alumistes kihtides

15 / 17 20s

Huumus laguneb mineraalaineteks, veeks ja hapnikuks

16 / 17 20s

Mullateket ei mõjuta mulla vanus

17 / 17 20s

Mullateket ei mõjuta maapinna kuju