TESTÕHKKOND JA ÕHU KOOSTIS. Vali õiged vastusevariandid

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus
1 / 10 25s

... on vajalik hingamiseks ja põlemiseks.

2 / 10 25s

Maad ümbritsevat õhkkonda nimetatakse ...

3 / 10 25s

Õhus on 78% ...

4 / 10 25s

... on õhkkond hõredam.

5 / 10 25s

Õhus on ca 20% ...

6 / 10 25s

Atmosfääri paksus on umbes ... km.

7 / 10 25s

Atmosfäär kaitseb Maad ... eest.

8 / 10 25s

Õhus on ca 1% ...

9 / 10 25s

Lisaks sisaldab õhk ka veeauru, ... ja mitmesuguseid saasteaineid.

10 / 10 25s

Süsihappegaas tekib ...