Päriliku info avaldumine. Leia õige väide

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Kuidas on DNA, RNA ja valgus seotud päriliku info avaldumisega? Leia õiged laused!

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.

Marje Loide

results loading