Populatsioonilained. Kuidas on seotud omavahel populatsioonid, leia õiged väited.

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Kuidas on seotud omavahel populatsioonid? Leia õiged väited, kasuta graafikut!

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.

Marje Loide

results loading