Sõnaliigid. Kas nimisõna, omadussõna, arvsõna, tegusõna või asesõna? Aseta sõna õigesse kasti

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vea näpuga mõiste õigesse gruppi!

elas null ei varja kümnete karvasele Inglismaal kasvatame soojani miljoneid sajandikke koeraks kuldsed Pontut lühikesega olevikus
Tegusõna Arvsõna Omadussõna Nimisõna
results loading