Sõnaliigid. Kas nimisõna, omadussõna, arvsõna, tegusõna või asesõna? Aseta sõna õigesse kasti

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Lohista mõiste õigesse kasti!

koeraks Inglismaal kasvatame olevikus sajandikke kuldsed karvasele soojani ei varja Pontut elas kümnete null lühikesega miljoneid
Omadussõna Nimisõna Tegusõna Arvsõna
results loading