TESTVEE RINGKÄIK Vali õiged vastusevariandid

Sinu tulemus on
1 / 13 25s

Põhjavesi asub maa sees vett ... kihtide peal.

2 / 13 25s

Taimed omastavad maapinda sattunud vett.

3 / 13 25s

Maailmamere kohalt õhku aurustunud vesi ... kõrgemates õhukihtides.

4 / 13 25s

Maapinnale sattunud sademevesi ...

5 / 13 25s

Põhjavesi on alati väga puhas.

6 / 13 25s

Jahtunud veeaur ... ning moodustuvad pilved ja tekivad sademed.

7 / 13 25s

Joogivesi pärineb põhjaveest.

8 / 13 25s

Taimede ... kaudu aurub vesi taas õhku.

9 / 13 25s

Vesi jõuab maailmamerre tagasi ... kaudu.

10 / 13 25s

Põhjavesi avaneb maapinnale allikatena.

11 / 13 25s

Maapinda imbunud vett nimetatakse ...

12 / 13 25s

Tuulega kandub maailmamere kohalt osa niisket õhku maismaa kohale ning langeb sademetena maha.

13 / 13 25s

Vee ringlemine maailmamere ja maismaa vahel on ... veeringe.