VEE RINGKÄIK Vali õiged vastusevariandid

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 13 25s

Vee ringlemine maailmamere ja maismaa vahel on ... veeringe.

2 / 13 25s

Põhjavesi avaneb maapinnale allikatena.

3 / 13 25s

Tuulega kandub maailmamere kohalt osa niisket õhku maismaa kohale ning langeb sademetena maha.

4 / 13 25s

Maailmamere kohalt õhku aurustunud vesi ... kõrgemates õhukihtides.

5 / 13 25s

Maapinnale sattunud sademevesi ...

6 / 13 25s

Joogivesi pärineb põhjaveest.

7 / 13 25s

Põhjavesi asub maa sees vett ... kihtide peal.

8 / 13 25s

Vesi jõuab maailmamerre tagasi ... kaudu.

9 / 13 25s

Taimed omastavad maapinda sattunud vett.

10 / 13 25s

Taimede ... kaudu aurub vesi taas õhku.

11 / 13 25s

Põhjavesi on alati väga puhas.

12 / 13 25s

Jahtunud veeaur ... ning moodustuvad pilved ja tekivad sademed.

13 / 13 25s

Maapinda imbunud vett nimetatakse ...

results loading