VEE RINGKÄIK Vali õiged vastusevariandid

Õigeid vastuseid oli Vigu oli
1 / 13

Tuulega kandub maailmamere kohalt osa niisket õhku maismaa kohale ning langeb sademetena maha.

2 / 13

Taimede ... kaudu aurub vesi taas õhku.

3 / 13

Jahtunud veeaur ... ning moodustuvad pilved ja tekivad sademed.

4 / 13

Taimed omastavad maapinda sattunud vett.

5 / 13

Maailmamere kohalt õhku aurustunud vesi ... kõrgemates õhukihtides.

6 / 13

Joogivesi pärineb põhjaveest.

7 / 13

Maapinnale sattunud sademevesi ...

8 / 13

Vee ringlemine maailmamere ja maismaa vahel on ... veeringe.

9 / 13

Põhjavesi on alati väga puhas.

10 / 13

Põhjavesi asub maa sees vett ... kihtide peal.

11 / 13

Põhjavesi avaneb maapinnale allikatena.

12 / 13

Maapinda imbunud vett nimetatakse ...

13 / 13

Vesi jõuab maailmamerre tagasi ... kaudu.

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
results loading