ÜHENIMELISTE MURDUDE LIITMINE

Ühenimeliste murdude liitmisel liidetakse nende murdude lugejad, nimetaja jääb endiseks.

Lõppvastus peab olema taandumatu murd ja liigmurrud tuleb teisendada segaarvuks.

N: 65

 

HARJUTA:

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.