Valguse peegeldumine. Peegeldumisseadus

Valgus levib ühtlases keskkonnas sirgjooneliselt, kuid jõudes kahe keskkonna lahutuspinnale, muu­dab valgus sellel oma levimise suunda.

Kui valgus jätkab peale levimissuuna muutust levimist samas keskkonnas, nimetatakse seda nähtust val­guse peegeldumiseks.

fuusika109

Valguse peegeldumisel kehtib valguse peegeldumisseadus:

(1) valguse langemisnurk on alati võrd­ne peegeldumisnurgaga

(2) langev kiir, peegeldunud kiir ning lan­­gemispunktist tõmmatud pinna­nor­maal asuvad alati samal tasapinnal

Valguse peegeldumisseadus kehtib mis­ta­hes kujuga keskkondade lahutuspindade korral.

See artikkel on retsenseerimata.

Õpikud