Veesaaste

  •        Igasugused heitveed sisaldavad rohkesti lämmastiku ja fosfori soolasid.
  •        Lisaks neile on olemas ka mitmesuguseid raskemetallide ioone ja mitmesuguseid mürgiseid ühendeid.
  •        Reovete korral esineb ka termiline reostus.

54

  •        Kolhoosikorra pärandina on paljude veekogude kallastele jäänud loomakasvatuse tootmishooneid, kust vihmasadude korral pääsevad väga algelise sõnnikumajanduse tõttu veekogudesse mitmesuguseid saasteaineid.
  •        Veekogude kiire eutrofeerumine (eutrofeerumine on veekogude toitelisuse tõus, mille põhjustavad mineraalsoolade, lämmastiku ja fosfori sattumine veekogudesse) põhjustab nende kinnikasvamist.
  •        Suure mineraalsoolade sisalduse tõttu hakkavad kiiresti kasvama vetikad ja veetaimed, mis lagunedes muutuvad põhjamudaks.
  •        Reovete puhastamiseks kasutatakse tänapäeval biopuhasteid.

 

 

Tärklisevabriku direktor: “Ei tea küll, kuidas mina saan kalamajandusele kahjulik olla, kui ma lasen ju jõkke vett juurde”.

Tärklisevabriku direktor: “Ei tea küll, kuidas mina saan kalamajandusele kahjulik olla, kui ma lasen ju jõkke vett juurde”.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.