TaskuTark ÕPI on suurepärane õpetaja abiline

Digikeskkond ühendab endas Kirjastus Mauruse õppematerjalid ning populaarse TaskuTarga parimad omadused.

Proovi TASUTA*
multiple-users
book-flip-page
saving-bank
book

Kirjastus Mauruse õppematerjalid

2020. aasta lõpus ühinesid Kirjastus Maurus ja haridusportaal TaskuTark, et luua Eesti haridusmaastikule uus ja innovaatiline digiõppekeskkond. Selle eesmärk on pakkuda parimat digiõppevara koos õpetaja tööd lihtsustavate lahendustega. TaskuTark ÕPI sisaldab enamikke Mauruse pabermaterjale koos lisamaterjalidega ning unikaalne õpetajamoodul pakub mugavust õppetöö planeerimisel ja läbiviimisel.

Proovi kohe
web-app2

Kasuta Mauruse tunnikava või
loo oma tunnikava ise!

Õpetajamoodulis on kõikidel materjalidel sisukorra järgi loodud tunnikava ning võimalus luua oma isiklik tunnikava. Ole loominguline – muuda sisulõikude ja harjutuste järjekorda, lisa teemakohaseid ülesandeid nii internetist kui ka TaskuTark Harjuta keskkonnast, jaga neid õpilastega ja anna tagasisidet.

Proovi kohe
web-app3 web-app3-btn

Saada õpilastele koduseid ülesandeid, koosta ja kontrolli arvestuslikke töid!

Loo oma klassipäevik, kus on ülevaade kõikidest õpilastest ja õppeainetest. Kogu tunnikava sisu saab õpilastega jagada nii eKooli kui ka Stuudiumi kaudu.

web-app4

Ole personaalsem ja õppijakesksem!

Õpianalüütika süsteem aitab saada ülevaate kõikidest oma õpilastest ja nende individuaalsetest tulemustest. See võimaldab rakendada jõukohastatud õpet ning olla oma töös personaalsem.

Lihtne sisselogimine - TaskuTark toetab autentimist nii Stuudiumi, eKooli kui ka HarID kaudu.

d-logo s-logo o-logo

Proovi tasuta ja kasuta võimalust arengus kaasa rääkida!

Proovi TASUTA*

* Tasuta prooviperiood kestab 15. augustist 1. novembrini. Pärast prooviperioodi kehtib TaskuTark ÕPI keskkonnale hinnakirjajärgne hind.

shape1 shape2 shape3