ÕPI on suurepärane õpetaja abiline

Digikeskkond ühendab endas Kirjastus Mauruse õppematerjalid ning populaarse TaskuTarga parimad omadused.

multiple-users
book-flip-page
saving-bank
book

Kirjastus Mauruse õppematerjalid

2020. aasta lõpus ühinesid Kirjastus Maurus ja haridusportaal TaskuTark, et luua Eesti haridusmaastikule uus ja innovaatiline digiõppekeskkond. Selle eesmärk on pakkuda parimat digiõppevara koos õpetaja tööd lihtsustavate lahendustega. ÕPI sisaldab enamikke Mauruse pabermaterjale koos lisamaterjalidega ning unikaalne õpetajamoodul pakub mugavust õppetöö planeerimisel ja läbiviimisel.

Võta ühendust
web-app2

Kasuta Mauruse tunnikava või
loo oma tunnikava ise!

Õpetajamoodulis on kõikidel materjalidel sisukorra järgi loodud tunnikava ning võimalus luua oma isiklik tunnikava. Ole loominguline – muuda sisulõikude ja harjutuste järjekorda, lisa teemakohaseid ülesandeid nii internetist kui ka TaskuTark Harjuta keskkonnast, jaga neid õpilastega ja anna tagasisidet.

Võta ühendust
web-app3 web-app3-btn

Saada õpilastele koduseid ülesandeid, koosta ja kontrolli arvestuslikke töid!

Loo oma klassipäevik, kus on ülevaade kõikidest õpilastest ja õppeainetest. Kogu tunnikava sisu saab õpilastega jagada nii eKooli kui ka Stuudiumi kaudu.

Võta ühendust
web-app4

Ole personaalsem ja õppijakesksem!

Õpianalüütika süsteem aitab saada ülevaate kõikidest oma õpilastest ja nende individuaalsetest tulemustest. See võimaldab rakendada jõukohastatud õpet ning olla oma töös personaalsem.

Võta ühendust

Lihtne sisselogimine - TaskuTark toetab autentimist nii Stuudiumi, eKooli kui ka HarID kaudu.

d-logo s-logo o-logo

Seda sa tahaksid teada

Kus ma saan tutvuda TaskuTarga ÕPI hinnakirjaga? Kas hinnad on kuu- või aastapõhised?

TaskuTarga ÕPI digikeskkonna ja üksikute digikursuste hinnad haridusasutustele kehtivad ühele õppeaastale.

Kas ma saan TaskuTarga ÕPI keskkonda kasutada, kui ma ei kasuta klassis Mauruse pabermaterjale?

TaskuTarga ÕPI keskkond on ühendatud Mauruse õppematerjalidega. Tunnikavasid saab luua ja personaliseerida vaid keskkonnas olevate Mauruse digimaterjalide põhjal.

Milliseid Mauruse materjale ma saan TaskuTarga ÕPI keskkonnas kasutada?

Kui kool on ostnud TaskuTarga ÕPI keskkonna litsentsi üheks õppeaastaks, siis avanevad õpetajatele need Mauruse digimaterjalid, mida nad kasutavad ka klassis paberkandjal.

Kas TaskuTarga ÕPI võimaldab õpilastega suhelda?

ÕPI suhtlus- ja analüütikamooduliga on õpetajal võimalik oma õpilasi nende õpitulemuste põhjal analüüsida ning muuta oma töö õppijakesksemaks. Ühtlasi saab õpetaja oma õpilasi tagasisidestada ja nendega läbi keskkonna suhelda.

Kuidas ma saan oma õpilasi keskkonda lisada?

ÕPI keskkonda autentimine käib läbi eKooli, Stuudiumi või HarID. Selleks, et õpetaja saaks luua klassipäeviku ja sinna õpilasi lisada, peab ta kõigepealt ise sisse logima. Seejärel loob ta oma töölaual uue päeviku ning saadab selle kaudu oma õpilastele kutse. Kutse saatmiseks kopeerib õpetaja kutse lingi ja kleebib selle õpilastele eKooli või Stuudiumisse. Õpilane klõpsab lingile ning logib TaskuTarka oma eKooli või Stuudiumi kontoga.

Saatsin õpilastele kutse lingi, aga ainult osa neist ilmus minu päevikusse. Milles võib asi olla?

Selleks, et õpilased ilmuksid õpetaja päevikusse, peab nii õpetaja kui ka õpilane autentima end sama keskkonna kaudu. Näiteks kui koolis kasutatakse Stuudiumi, siis nii õpetaja kui ka õpilane peavad end TaskuTarka sisenemiseks autentima oma Stuudiumi konto kaudu.

Leidsin digimaterjalist vea. Kelle poole pöörduda, et sellest teada anda?

Kui olete TaskuTarga materjalidest leidnud vigu või on tekkinud küsimusi keskkonna kasutamise kohta, kirjutage sellest palun [email protected]

TaskuTarga ÕPI digikeskkonna ja üksikute digikursuste hinnad haridusasutustele kehtivad ühele õppeaastale.

TaskuTarga ÕPI keskkond on ühendatud Mauruse õppematerjalidega. Tunnikavasid saab luua ja personaliseerida vaid keskkonnas olevate Mauruse digimaterjalide põhjal.

Kui kool on ostnud TaskuTarga ÕPI keskkonna litsentsi üheks õppeaastaks, siis avanevad õpetajatele need Mauruse digimaterjalid, mida nad kasutavad ka klassis paberkandjal.

ÕPI suhtlus- ja analüütikamooduliga on õpetajal võimalik oma õpilasi nende õpitulemuste põhjal analüüsida ning muuta oma töö õppijakesksemaks. Ühtlasi saab õpetaja oma õpilasi tagasisidestada ja nendega läbi keskkonna suhelda.

ÕPI keskkonda autentimine käib läbi eKooli, Stuudiumi või HarID. Selleks, et õpetaja saaks luua klassipäeviku ja sinna õpilasi lisada, peab ta kõigepealt ise sisse logima. Seejärel loob ta oma töölaual uue päeviku ning saadab selle kaudu oma õpilastele kutse. Kutse saatmiseks kopeerib õpetaja kutse lingi ja kleebib selle õpilastele eKooli või Stuudiumisse. Õpilane klõpsab lingile ning logib TaskuTarka oma eKooli või Stuudiumi kontoga.

Selleks, et õpilased ilmuksid õpetaja päevikusse, peab nii õpetaja kui ka õpilane autentima end sama keskkonna kaudu. Näiteks kui koolis kasutatakse Stuudiumi, siis nii õpetaja kui ka õpilane peavad end TaskuTarka sisenemiseks autentima oma Stuudiumi konto kaudu.

Kui olete TaskuTarga materjalidest leidnud vigu või on tekkinud küsimusi keskkonna kasutamise kohta, kirjutage sellest palun [email protected]

Hakka kasutama ja kasuta võimalust arengus kaasa rääkida!

Võta ühendust shape1 shape2 shape3