ÕpiampsMeaningful Talks

Jane Snaith. Traumateadlik kool

Õpiamps on loodud Meaningful Talksi poolt.

Jane räägib oma videotes traumateadlikkusest suhtlemisel raske lapsepõlvekogemusega lastega.

Häiritud kiindumusmustriga lapsi iseloomustab vähenenud suutlikkus reageerida adekvaatselt emotsionaalses ja sotsiaalses plaanis. Kiindumusmustritega seotud häired hõlmavad tervet rida käitumisprobleeme, mis on omased lastele, kellele ei ole esimeste eluaastate jooksul langenud osaks piisavalt hoolt. Traumakogemus on samuti tänaseks teada kui väga oluline tegur lapse emotsionaalsete ja käitumisraskuste tekkimisel.

Lapsepõlvetraumal võib olla otsene, vahetu ja potentsiaalselt ülekaalukas mõju lapse õppimisvõimele. Täna on aju ja neuroloogia kaasaegsetest uuringutest hästi teada, et laps, kes elab oma aju reageerivas osas, nö “hirmu ajus”, ei oma ligipääsu kõrgematele, täidesaatvatele funktisoonidele, seega on ka tema tema areng selle tõttu pidurdunud ja õpivõime madal. Sageli alustatakse traumakogemusega laste puhul lähenemisi ja sekkumisi valest otsast – ehk siis käitumis-kognitiivsetest tehnikatest ja lapse korrigeerimisest. Selline laps aga vajab eelkõige usalduse taastumist turvalise täiskasvanuga, mis on iga lapse tervikliku arengu alustalaks.

Õpiampsu sisu

Õpiampsus tuleb juttu lapse aju arengu etappidest ning esmase kontakti mõjust lapse arengule. Saad teada, millised on trauma tekkimise riskitegurid ning kuidas luua positiivseid ja hirmuvabasid suhteid traumakogemusega lastega. Samuti käsitletakse murekohti, millega seistakse silmitsi igapäevases töös probleemsete lastega, erinevaid tegutsemise põhimõtteid ning meetodeid ja tehnikaid, mis arvestavad lapse kiindumustausta ja annavad praktilisi oskusi käitumishäiretega lapse abistamiseks ja käitumist reguleerivaks lähenemiseks, eriti kooli- ja lasteasutuse keskkonnas.

 

Jane videoloenguid on 4 ja ühe osa pikkus on maksimaalselt 54 minutit (kõik kokku 3h 21 min).

Jane Snaith on nõustaja ja koolitaja, MTÜ Igale Lapsele Pere eestvedaja, ühingu juhatuse liige ja tugigruppide arenguprogrammi juhendaja aastast 2012. 2015. aastast alates viib läbi koolitusi ja teemapäevi kiindumusteooria käsitlusest lapse arengut toetava keskkonna loomisel, 2020. aastast traumateadlikkuse teemadel.

Kasuvanemana on tal 15-aastane kogemus hooldus- ja eestkostevanemana nii pikaajaliselt kui lühiajaliselt erinevate emotsionaalsete ja käitumuslike väljakutsetega 7 lapsega.

On lõpetanud Tallinna Ülikoolis sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse magistriõppe. Täiendõppena läbinud Tartu Ülikooli e-õppe kursused nii nõustamise ja psühhoteraapia alustest kui eneseanalüüsist, kuulanud TÜ psühholoogia magistri ettevalmistusloenguid.

2016 – 2018. a läbis DDP (Dyadic Developmental Psychotherapy) põhikursused, 2019. a sai Trauma Competent Care programmi (TCC) koolitaja väljaõppe. 2021 läbis Karyn Purvis Child Development Institute (Texas, USA) TBRI (Trust-Based Relatinal Intervention) – usalduslikel suhetel põhinev sekkumine – praktiku väljaõppe.

On tõlkinud ja toimetanud 8 erialast raamatut.

Jane Snaith. Traumateadlik kool

Õpiamps

  • Kasuta 1 kuu 14.99€
  • Kasuta 3 kuud 44.97€ 22.49€ -50%
  • Kasuta 6 kuud 89.94€ 26.23€ -71%
  • Kasuta 12 kuud 179.88€ 29.98€ -84%
Mul ei ole kasutajat Registreeri ja osta
Olen juba kasutaja Sisene ja osta