Toetust saanud projektid

Uudse digitoodete universaalse platvormi väljatöötamine

Ajavahemikus 08.03.2022 – 31.08.2023 teostab Maurus Kirjastus OÜ tootearendusprojekti nr 2014-2020.15.03.22-0557 eesmärgiga töötada välja uudne digitoodete universaalne platvorm ehk arendada TaskuTargast uudne haridusportaal, mis sisaldab lisaks tänasele sisule uudseid interaktiivseid lahendusi, õpitehnikaid ja -meetodeid, mis on välja töötatud tuginedes teadusele, sh mälutreeningu harjutused, õpitu kinnistamistehnikad ja vaimse tervise jälgimine läbi reflektiivsete praktikate.

Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditega toetatakse projekti EAS ettevõtja tootearenduse meetmest 207 787,05 eurose kaasrahastusega.

Rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames.
00:00